Liderazgo, Medios, Publicaciones

“Convencem desde la lògica però movem desde l’emoció”

Falta lideratge?

Sí, però alhora veiem que hi ha grans líders. Hemde veure què entenem per lideratge.

Comencem per aquí, doncs.

El que és fonamental en el líder és l’habilitat per estar present en tot moment. Lideratge significa no només aconseguir que els altres facin allò que s’ha de fer en cada moment, sinó aconseguir que desitgin fer-ho, transmetre la il·lusió i la visió necessàries per enfocar les persones d’una organització entorn d’un objectiu comú, el que dóna sentit a allò que la companyia vol aconseguir a la societat, que transcendeix el mateix negoci.

Xavier Alegret
Diari AVUI
Diàleg / L’entrevista
DISSABTE, 13 DE DESEMBRE DEL 2008